Mooie herinneringen wil je voor altijd bij je dragen. Muziek helpt ons daarbij. Uit onderzoek blijkt dat muziek zelfs op alzheimerpatiënten een positief effect heeft, waardoor er soms meer contact mogelijk is.

Daarom symboliseren de twee verschillende Alzheimer Socks dit jaar de verwarring bij alzheimerpatiënten én de kracht van muziek.

Door de sokken te kopen en te dragen, steun je wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam en maak je de ziekte bespreekbaar.

 

 

Jochum van ’t Hooft, arts-onderzoeker bij het Alzheimercentrum Amsterdam doet onderzoek naar de klinische mogelijkheden van muziek bij dementie: “Dat muziek dementerende mensen helpt herinneren is te zien in verschillende filmpjes. Bij de ziekte van Alzheimer kan het muziekgeheugen namelijk lang gespaard blijven in een vergevorderd stadium van de ziekte, en dat biedt mogelijkheden in de behandeling. Andere onderzoeken laten zien dat een muziekinstrument spelen het cognitieve reserve vergroot en daarmee de kans op dementie verkleint. We zien ook dat veel nog niet onderzocht is, bijvoorbeeld welke patiënten het meeste hebben baat hebben bij muziektherapie.”

phone note-full

er elk kwartier een alzheimerpatiënt bij komt?

Alzheimer de duurste ziekte in Nederland is?

dementie de snelst groeiende van de top 10 doodsoorzaken is?

er nu ongeveer 270.000 mensen met dementie zijn in Nederland?

er in 2050 500.000 Nederlanders dementie hebben, waarvan het merendeel de ziekte van alzheimer?

1 op de 5 mensen een vorm van dementie krijgt?

muzikanten een kleinere kans hebben op het ontwikkelen van dementie?

music-notes

Waar dragen de Alzheimer Socks aan bij?

De volledige winst komt ten goede aan onderzoek naar dementie in het Alzheimercentrum Amsterdam. Dit is hét diagnostiek- en behandelcentrum voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. Inmiddels bestaat het team uit ruim 100 medewerkers die dag in dag uit bezig zijn om dementie bespreekbaar en behandelbaar te maken en uiteindelijk te genezen. Jaarlijks komen er duizenden patiënten uit het hele land naar het centrum. Naast de zorg voor patiënten is een groot deel van het team bezig met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voor dit onderzoek is geld nodig, veel geld. Daarom hebben zij uw hulp hard nodig!

Onderzoek naar de oorsprong
Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door in te zoomen op de genetische basis van de ziekte. Onderzoek in de afgelopen 20 jaar toonde aan dat afwijkingen in meer dan 50 genen een rol spelen bij dementie. Zo is er vorig jaar een genetische mutatie gevonden die beschermt tegen verschillende vormen van dementie. Ondanks deze vooruitgang kan er met genetisch onderzoek het ziektebeeld van nog slechts een klein deel van de patiënten verklaren. Veel is onduidelijk, maar door middel van de nieuwste ‘sequencing’ technieken is screening van het erfelijk materiaal tegenwoordig mogelijk. Met deze nieuwe technieken wil Alzheimercentrum Amsterdam de genetische code van alle 600 patiënten die de polikliniek in één jaar bezoeken onderzoeken. Door het genetisch materiaal van alle patiënten te onderzoeken ontstaat er een niet-geselecteerd, ofwel ‘unbiased’, beeld van de genetische code van dementie patiënten. De ‘unbiased’ aanpak van dit onderzoek is uniek in de wereld.

Onderzoek naar diagnose en prognose
Nu de ziekte van Alzheimer met behulp van biomarkers als vastgesteld kan worden vóórdat er sprake is van dementie, wordt diagnose steeds meer prognose. Mensen willen immers weten wat ze kunnen verwachten. Vorig jaar slaagden wij er als eersten wereldwijd in om de vertaalslag te maken van het effect van biomarkers op groepsniveau naar het individu. Onze rekenmodellen ondersteunen een arts bij het interpreteren van de resultaten van de biomarker: hoe groot is de kans op dementie voor deze patiënt? Alhoewel dit een hele stap voorwaarts is, zijn we er nog niet. De uitkomst “dementie” is immers maar een willekeurig punt in het hele ziektraject. Ook andere uitkomsten moeten voorspeld kunnen worden, zoals: hoe lang kan iemand nog auto rijden? Nog betekenisvolle gesprekken voeren? Nog thuis wonen? Om deze vragen te beantwoorden zijn grote databestanden nodig, met lange follow-up. Met die reden zijn is het Alzheimercentrum Amsterdam onlineADC gestart: hierbij worden al onze patiënten gevolgd door middel van online vragenlijsten. Zo kunnen er follow-up gegevens verzameld worden van méér deelnemers, gedurende langere tijd. Deze manier van gegevens verzamelen past uitstekend in deze tijden van corona, nu het veel lastiger is om patiënten op de poli te zien. De komende jaren zal er dus zeker ingezet worden op deze e-health toepassing om mensen op afstand te volgen.

Onderzoek gericht op behandeling en preventie
Bij preventie heb je het over de Ziekte van Alzheimer stoppen vóórdat het is gestart. Preventie zal uiteindelijk gaan om een combinatie van medicijnen én leefstijl. Ook op het gebied van leefstijl is Alzheimercentrum Amsterdam steeds meer actief.  Er wordt informatie vergaard over leefstijl en hersengezondheid en vorig jaar is het centrum toegetreden tot het wereldwijde FINGER-consortium. Dit consortium heeft als doel om leefstijlinterventies te ontwikkelen en uit te rollen. De leefstijl interventies zijn multimodaal; dat betekent niet óf-óf, maar én-én. Dus: zowel voeding als beweging als cognitieve training en bloeddruk behandelen. Uiteindelijk is het doel om te komen tot een persoonlijke gerichte aanpak van leefstijlwijze en interventie gericht op het voorkómen van dementie. Bovendien wordt er in Nederland een grote trial gestart om het effect van leefstijl op cognitieve achteruitgang te onderzoeken.

phone note-full